Σάββατο, 4 Αυγούστου 2007

ΧΩΡίΣ ΛόΓΙΑ
το κράτος λειτούργησε (βλ. αποκάτω)

http://www.flickr.com/photos/9526577@N06/996253878/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Metablogging.gr Comments Headline Animator