Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2007

η πονεμένη ιστορία του συνοριοφύλακοςο πτωχός συνοριοφύλαξ εζήτησε και πέτυχε την μετάθεσή του εις τμήμα της πρωτευούσης και είχε σοβαρό λόγο να προβεί εις το διάβημα τούτο διότι αφενός εις τα σύνορα ευρίσκετο τόσον μακράν της μητρός του η οποία εστερείτο της παρουσίας του και έπληττε θανασίμως και επιπλέον ο ίδιος εστερείτο τα θαυμαστά γιουβαρλάκια τα οποία καθεκάστην έπλαθε η θεία του κάτοικος Ομονοίας και περιχώρων αν και τα ετίμα δεόντως ο θείος του ο διορισμένος εις την αγροφυλακήν της πλατείας Κλαυθμώνος η θεία είχε πρόβλημα διότι ο συνοριοφύλαξ εξεφράζετο με πλουσιότατο λεξιλόγιο υπέρ των γιουρβαλακίων όθεν έπραξεν κατά συνείδησιν και με ένα σμπάρο ικανοποίησε τρία τρυγόνια τον εαυτόν του την μητέρα και την θείαν και ο νοών νοήτο ότι παίζει μάλλον βύσμα αλλά από ποια κατεύθυνση άγνωστον και μόνο ο θείος παραπονείται διότι εμειώθη η μερίδα του

-->> Κατά τα άλλα, εισακούστηκε η προτροπή του μπλογκ μας προς τον κ. υπουργόν, αν και το πήρε λίγο στραβά και ζητά "να προχωρήσουν σε επιχείρηση μαζικών ελέγχων για την ανακάλυψη και καταστροφή παρόμοιων βίντεο"


Metablogging.gr Comments Headline Animator