Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2007

σοφός γέρων κραυγάζει: είναι Ούννοι, είναι Ούννοι!Μέσα στο τρόλλεϊ γέρων καθήμενος έξαφνα μπήζει κραυγές «είναι Ούννοι, είναι Ούννοι!!» επεξηγών εν συνεχεία «όσο πιο πολλά γράμματα μαθαίνει ο άνθρωπος, τόσο και πιο αλητήριος γίνεται» και ξανακραυγάζει «είναι Ούννοι, είναι Ούννοι!!» συμπληρώνων παρευθύς «βγάζει τα πιο άγρια ένστικτά του»

Τι κατάλαβα; Οτι έχω δίκιο όταν μιλώ για την αντίφαση ως εγγενή κατάσταση μέσ' στον άνθρωπο.

..προφανώς (υποθέτω) ο σοφός γέρων ανεφέρετο στα πρόσφατα γεγονότα -πορεία, κλπ κλπ- στο κέντρο της Αθήνας..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Metablogging.gr Comments Headline Animator