Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2007

Νόμος και Χρόνος

κλικ! πάνω στις εικόνες να μεγαλώσουν


«Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος...» δυο σειρές, οι οποίες μάλιστα υποστηρίχτηκαν (και προτάθηκαν μάλλον) από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. το έτος 1930, τότε που υπήρχαν ελάχιστοι αρχιτέκτονες και πολλαπλάσιοι πολιτικοί μηχανικοί, στάθηκε αφορμή να αποκτήσουν η Αθήνα και οι πόλεις της Περιφέρειας τα τρομαχτικά τους πρόσωπα. Εναντίον οποιασδήποτε έννοιας της Αισθητικής και της Τέχνης, ενίοτε ακόμα και της Τεχνικής.


Πόσος χρόνος απαιτείται ώστε ένας Νόμος να δείξει όλη του την ανεπάρκεια; Ολόκληρη την αδυναμία του; Ολο του το Λάθος;

Μελετώντας το Νόμο 4663/1930(ΦΕΚ149Α) «Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού», διαπιστώνω ότι στα πρώτα είκοσι χρόνια δεν είχε και μεγάλη επίπτωση στα οικοδομικά πράγματα της χώρας μας. Πάνω που καβατζάρισε τα 25 -δεκαετία του '50 και της αμαρτωλής αντιπαροχής- άρχισε να δείχνει δειλά δειλά τα δοντάκια του.
Μετά από τα 40 -άτιμη ηλικία!- μπήκε δυναμικά στο παιχίδι και γάμισε τα πρέκια. Μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Σήμερα, σε μια ηλικία που ένας αξιοπρεπής οργανισμός αν θελει να διατηρηθεί στη ζωή κάτι πρέπει να αλλάξει -πάνω από τα 50 χρόνια όλο και κάτι αλλάζει- ο Νόμος αυτός δείχνει να επιμένει να τρέφεται από τις σάρκες μας, τις σάρκες των πολιτών που μένουν εγκλωβισμένοι στην εφαρμογή του.

Το ποστ αυτό απλώς διαπιστώνει παρατηρώντας, δεν επιθυμεί να φέρει σε ανταγωνιστική σχέση κανένα επαγγελματία, μόνο να αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Πληκτρολόγησα το επίμαχο και καθοριστικό για το πρόσωπο της χώρας μας τα τελευταία 77 χρόνια Αρθρο 4 και το παραθέτω προς μελέτη, μαζί με τους συνδέσμους όπου μπορεί καθένας να το βρει. Ισως μπορέσουν να καταλάβουν μερικοί πού οφείλεται η κακοδαιμονία -ή έστω, ένα μέρος της- για την ασχήμια που μας περιβάλλει.

Και τί έπραξαν οι αρχιτέκτονες; θα ρωτήσει κάποιος. Οι αρχιτέκτονες τι να πράξουν δηλαδή; Οταν το ίδιο το κράτος με τη Νομοθεσία του είναι εναντίον τους, όταν οι "συνάδελφοι" -όχι όλοι ευτυχώς, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις- χαίρονται να εξαπατούν και να "κάνουν το μάγκα", τι να κάνουν οι αρχιτέκτονες με το φτωχό (κυριολεκτικά) Σύλλογό τους, που δεν είναι καν επαγγελματικός σύλλογος; Σήμερα ιδίως, με τον κατακερματισμό του σε επιμέρους συλλόγους στα διάφορα Διοικητικά Διαμερισματα της χώρας, είναι εντελώς αποδυναμωμένος.

Ενας Σύλλογος μοναδικός, που τόλμησε στη διάρκεια της χούντας να αντιστέκεται και τελικά να διακόψει τις εργασίες του -να βάλει λουκέτο, που λέν.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Αρθρο 4

Μόνον οι διπλωματούχοι των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του Ε.Μ.Π. ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον του διπλωματούχου μηχανικού. Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, της ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος περιοριζομένης εις καθαρώς αρχιτεκτονικάς και οικοδομικάς εργασίας, του δε τοπογράφου εις καθαρώς τοπογραφικάς εργασίας.
Οι διπλωματούχοι Γενικών Τεχνικών Σχολών της αλλοδαπής ομοταγών ταις Ανωτάταις του Ε.Μ.Π., κατατάσσονται εις ειδικότητας, κατά την κρίσιν της Συγκλήτου.

Αρθρο 5

Επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του Πολιτκού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονος, κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, εις τους μέχρι τούδε αποπερατώσαντας τας σπουδάς των επιτυχώς εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων της επταετούς ή της μέχρι του 1913 πενταετούς φοιτήσεως και υπηρετήσαντας επί τριετίαν τουλάχιστον εις τεχνικάς εργασίας (Διεύθυνσιν Μηχανικού, οχυρώσεως κλπ.) ή ευδοκίμως εργασθέντας μέχρι σήμερον εις σοβαράς τεχνικάς εργασίας προ ή μετά την εκ των τάξεων του στρατού απομάκρυνσίν των επί τω αυτώ χρονικώ διαστήματι.

* «Επίσης επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και εις τους μέχρι και του έτους 1940 τυχόντας του υπό των εκάστοτε κειμένων διατάξεων προβλεπομένου πτυχίου ευδοκίμου φοιτήσεως εκ του Τμήματος Τεχν, Εκπαιδεύσεως της Σχολής Εφαρμογής Μηχανικού».

---------------------
* Το εντός εισαγωγικών εδάφιον προσετέθη δια του Ν.Δ. 618/1941 (ΦΕΚ 343Α/1941) Το Ν.Δ. 618, ως Νομοθέτημα της κατοχής, εκυρώθη τροποποιηθέν δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου υ' αριθ. 366/1945 (ΦΕΚ 170Α/1946)

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P/FEK149A_N4663_1930_OCR.PDF

---------------------
Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού Ν.4663/1930(ΦΕΚ149Α)

http://www.spmth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=17/

απο τη σελίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (και ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ΣΗΜ.1. Αυτό το Αρθρο 4, στοίχειωνε για 30 χρόνια την επαγγελματική μου ζωή. Το ανέφερα πολύ συχνά και προσπαθούσα να εξηγήσω τα... ανεξήγητα σε όσους δεν επιθυμούν να καταλάβουν. Σήμερα, ελπίζω κάτι να πάει να αλλάξει, κάτι να προοδέψει, για τούτο πληροφορώ το κοινό των blogs.
ΣΗΜ.2. Γιατί σπούδασα και θέλησα να γίνω αρχιτέκτονας; Επειδή κάτι σχετικό είχε πει ο Αριστοτέλης.

5 σχόλια:

adaeus είπε...

Ελεγξα τη διάταξη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. και όντως ισχύει και όχι μόνον αυτή, αλλά ολόκληρος ο Νόμος.
Συμφωνώ απολύτως ότι αυτή η διάταξη μαζί με κάποιες άλλες συγκυρίες (πολιτικές ή συμφέρουσες επιλογές?) μετέτρεψαν την Αθήνα αλλά και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας σ'αυτό το άθλιο σκηνικό που βλέπουμε. Ο κόσμος ήθελε να φύγει από τη γειτονίτσα του στο Περιστέρι, με τους χωματόδρομους και την αυλή του, τη σόμπα του και να πάει στην "πολυτέλεια" του διαμερίσματος με την κεντρική θέρμανση και το θυροτηλέφωνο. Ποιός νιαζόταν για την αισθητική των κουτιών? Ποιός για τον αέρα και το πράσινο? Ποιός για τον φωτισμό στην πόλη που έχει 300 μέρες το χρόνο λιακάδα?
Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα γύρναγα στο Περιστέρι με κοντό παντελονάκι να τρέχω στις αλάνες δίπλα από τα χωράφια με τα ραπανάκια.

Rodia είπε...

Χαρά στον κόπο σου:-)
..και'γώ ήθελα να γύριζα στα Βριλήσια πριν τσιμενταριστούν όσο δεν παίρνει, επειδή... "είχαν σχέδιο"...

Ημίαιμος-Imiaimos είπε...

Κι εγώ στις Σαράντα Εκκλησιές που μύριζε πεύκο το πρωί από το δάσος του Σέιχ Σου. :(

adaeus είπε...

Από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου το έχει ψάξει καθόλου κανείς από τους αρχιτέκτονες ή τους συλλόγους σας?

ΠΕΤΕΦΡΗΣ είπε...

ουφ! μπράβο Ροδιά.

Metablogging.gr Comments Headline Animator